Kam jezdíme | Offroadsafari.cz

Kam jezdíme

723 772 882 8:00-20:00
Tripadvisor travelers choice 2022
CZ EN DE
Všechna místa, kam se s námi podíváte, vám neprozradíme, ale pár ano...

Prohlédněte si, kam se s námi můžete podívat


Mostecké jezero

Veřejnosti zatím nepřístupné Mostecké jezero vzniklo zatopením původního hnědouhelného lomu Ležáky. Bylo zde těženo několika doly a lomy minimálně od roku 1900 do roku 1999. Jezero hluboké 75 metrů a jeho hladina má 309 hektarů, což je o něco více než je plocha populárního Mácháče. Kromě toho se může jezero pochlubit průzračnou vodou až z Ohře, skoro sto padesáti druhy ptáků, kteří zde žijí, najdete zde také otisky třetihorních dřevin, zkamenělé dřevo či vypálené jíly - porcelanity. V blízké budoucnosti bude jezero příměstská rekreační zóna, počítá se např. s vybudováním přístaviště, přírodních sportovišť, cyklostezek, pláží či provozováním vodních sportů. Nenechte si ujít možnost podívat se s námi do této jedineční ze dne na den rozvíjející se přírody.

Raná

Sem se s námi podíváte v rámci výletů Českým středohořím. Raná je nádherná trojvrcholová hora s národní přírodní rezervací. Svahy jsou z části kavylovou stepí. Jsou zde pozůstatky lomu z 19. století, kde se těžil stavební kámen. Od roku 1932 je nejznámějším centrem paraglidingu a sportovního létání v Čechách. Během druhé světové války zde cvičila Luftwaffe piloty kluzáků.  Je odtud nádherný, kruhový výhled do krajiny, romantici určitě ocení pohled na slunce zapadající za Doupovské a Krušné hory, kouzlo tohoto místa ale není o nic menší ani uprostřed bílého dne. Když budeme mít pří návštěvě Rané štěstí, potkáme zde i velice známé teplomilné živočichy. Jaké? To se nechte překvapit!
 

Štola Lehnschafter

Štolu Lehnschafter navštěvujeme v rámci výletů Podzemím Krušných hor a Uhelným Mosteckem. Jde o jedno z nejrozsáhlejších důlních děl v severních Čechách. Vznikla v 16. století a až do roku 1851 se zde těžila stříbrná ruda - galenit. Má celkem 12 pater, přes 12 kilometrů, při celkové výšce 250 metrů. To všechno zvládli horníci vyrazit ručně želízkem a mlátem a později s využitím trhavin. Na obnově štoly se podílelo nespočet dobrovolníků a nadšenců do báňské historie. Téměř vše je zde zachováno v původní podobě. Díky tomu má štola jedinečnou tajemnou atmosféru, kterou se vyplatí zažít na vlastní kůži. Ticho, tma a stísněný prostor vám zaručeně zaplaví tělo adrenalinem.

Štáb RICO

Štáb RICO je protiletecký kryt, takzvaný Luftschutz kryt, továrny Marbach & Riecken AG, z období druhé světové války. V letech 1944 a 1945, během bombardování chemické továrny STW AG v Záluží, byl intenzivně využívaný pro ochranu pracovníků továrny, nájemců, vojáků a dočasně i žen a dětí z vybombardovaného zálužského sídliště.
V 50. letech byl kryt upraven na kryt civilní obrany a takto byl využíván až do roku 1991. Kryt měl zvládnout útok na chemické závody vzdušným výbuchem termojaderné zbraně o síle 400kt TNT. Jeho kapacita byla asi 90 osob. Do roku 2013 čekal kryt na nové využití jako muzejní prostor, nyní je využíván jako sídlo Offroadsafari.cz

Chybu má jedinou, každý se tam bojí!

Chemička v Záluží u Litvínova

Za druhé světové války byla díky práci desítek tisíc válečných zajatců vystavěna litvínovská chemička, ke které se společně podíváme v rámci výletů Po stopách 2. Světové války na Mostecku a Uhelným Mosteckem. Dodnes se zde vyrábí paliva, plastické hmoty a další strategické suroviny. Chemička byla během války cílem 17 spojeneckých náletů. V této lokalitě se také nacházelo tři desítky pracovních a zajateckých táborů a také jeden nechvalně známý kárný tábor. Dodnes zde také můžeme najít desítky protileteckých krytů - splittergrabenů i jiných. Na povídání o průběhu války a místa která navštívíme už nezapomenete!

Původní obec Záluží zanikala ve třech etapách až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let zanikla definitivně s výstavbou nové části – takzvané petrochemie. V Chemparku Záluží sídlí v současné době několik desítek významných chemických i servisních společností, denně se v něm pohybuje cca 6.500 zaměstnanců ze 180 firem. Naposledy se chemička výrazně připomněla výbuchen propylenu 13. srpna 2015. I v tento den jsme zde průvodcovali.

 

Kopistská výsypka


Na Kopistskou výsypku se s námi podíváte v rámci výletu Uhelným Mosteckem. Výsypka vznikala odvozem skrývky z povrchového lomu Obránců míru v letech 1945 – 1976. V 60. letech začala lesnická rekultivace, jejímž výsledkem je nyní největší lesní porost v Mostecké pánvi. 70 % plochy je zalesněno 33 druhy stromů. Výsypka je dnes už chráněnou přírodní památkou a je také domovem čolků a několika druhů žab. Velmi zvláštní je kontrast nově vzniklé přírody a několika potrubních produktovodů vedoucích úhlopříčně celým prostorem. Budete mít dojem že jsme na Aljašce nebo daleko za Uralem.

Lom Vršanská uhelná

Jednou ze zastávek výletu Uhelným Mosteckem je i vyhlídka na lom Vršanská uhelná a skládku uhlí se skládkovým strojem. Jde o hnědouhelný lom s nejdelší životností uhelných zásob v ČR. V roce 2014 se zde vytěžilo necelých 7 miliónů tun uhlí. Svou plochou je třetím největším lomem v regionu a většina produkce uhlí putuje rovnou do Počeradské elektrárny. V roce 2051 by lom měl být zrekultivován a část zbytkové jámy bude zatopena jezerem o velikosti cca 260ha. S trochou štěstí uvidíme také supertěžké důlní odklizové lokomotivy, které lze spatřit jen na Mostecku a Sokolovsku.

 

Lom Československé armády

Impozantní výhled na lom ČSA přes státní zámek Jezeří je nezapomenutelnou zastávkou výletu Uhelným Mosteckem. Jedná se o hnědouhelný povrchový lom nacházející se v severočeské hnědouhelné pánvi pod úpatím Krušných hor. Po dolech Bílina je druhým největším. V minulosti se zde nacházelo rozsáhlé Komořanské jezero o rozloze přes 5500 ha, bylo vysušeno na příkaz knížete Ferdinanda z Lobkovic po roce 1831. Kvůli lomu zaniklo později několik obcí a Dřínovské jezero.  V současné době se těží povrchově a začíná se s těžbou chodbicováním směrem k masivu Krušných hor. Po ukončení těžby by zde mělo vzniknout nové jezero s rozlohou přes 700 ha. V případě prolomení uzemně-ekologických limitů však lom bude pokračovat SV směrem přes Černice a Horní Jiřetín směrem k Litvínovu a zálužské chemičce. V lomu jsou k vidění obří velkostroje, například rýpadla KU 800, KU 300 a poslední existující RK5000.

 

Vyhlídka na zámek Jezeří

Ten, kdo se s námi vydá Uhelným Mosteckem nebo Po stopách 2. Světové války, tak spatří jeden z nejzajímavějších objektů České republiky. Kdysi honosné sídlo rodu Lobkowiczů bylo významným kulturním a společenským centrem. Na koncerty ve dnes zapomenutém zámeckém parku se sjížděli hosté z daleka, významným návštěvníkem byl J. W. Goethe i Ludwig van Beethoven. Až do 90. let však zámek chátral.  Nynější rekonstrukce postupují velmi pomalu. My se na tuto fascinující stavbu s dech beroucím pozadím ohromného lomu ČSA podíváme z půlkruhové vyhlídky v Krušných horách. Během léta je cesta k vyhlídce lemována kvetoucími náprstníky ve fialové i bíle variantě. 

 

Džbán

Rozsáhlé náhorní roviny tvořené silnou vrstvou opuky, oddělené hlubokými a širokými údolími, to je Džbán. Rozkládá se ve středních a dílem v severních Čechách přibližně mezi městy Louny, Slaný, Kladno, Rakovník a Žatec. Džbán tvoří rozvodí Ohře, dolní Vltavy a Berounky. Podíváme se zde v rámci výletů věnovaných megalitickým památkám a krajině mezi Louny a Žatcem. Zde mimo jiné najdete známé Kounovské řady a mnoho dalších tajemných kamenných uskupení a solitérů.

I sem rádi jezdíme přespat na magická místa. Přidejte se.

 

Krušné hory

Mrtvé lesy už zde nenajdete. Čekají nás nádherné výhledy, obnovená příroda protkaná štolami, doly zaniklé a brzo i doly úplně nové. Krušné hory ovlivňovali technologii hornictví v celé Evropě. Dnes je podána žádost o zápis na seznam UNESCO – jako jedinečná hornická krajina.  (Nejen) to jsou Krušné hory, které podle pověsti střeží bájný duch Rudovřes. Pokud s námi vyrazíte na výlet  krajinou Krušných hor, okouzlí vás nečekané kontrasty krajiny vytvořené přírodou i člověkem. Toto 130 km dlouhé a 40 km široké horské pásmo spatříte zcela novýma očima.

 

Doupovské hory

Dlouhodobě nepřístupné území vojenského prostoru, desítky zaniklých vesnic, tisíce odsunutých původních obyvatel.  Zavezeme vás do nádherné přírody plné záhad a tajemné atmosféry. Většinu Doupova zabírá intenzivně využívaný a hlídaný vojenský prostor. Vezmeme vás až na samou hranu vojenského prostoru a necháme vás vychutnat zaniklé obce i tajuplnou opuštěnou krajinu. Projedeme se lehčím terénem na až 70 km daleké výhledy, třeba až na Říp! Také si můžeme opéci buřty nebo přespat v přírodě pod oblohou plnou hvězd roční období nehraje roli. Nezapomeňte si všímat konikleců. Je to půvabná bylina, dorůstající výšky 40 cm. Pozor! Je jedovatý. Pokud se ale bylina usuší, tak se stává téměř neškodnou a používá se v lékařství jako homepatikum, při léčbě zánětů, astmatu či svalových křečích. 

 

České středohoří

České středohoří je z 85 % Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO České středohoří). Nejvyšším vrcholem je Milešovka (837 m.nm.), nejnižším bodem je pak hladina Labe v Děčíně (121,9 m.n.m.). České středohoří vzniklo sopečnou činností a je tak nejmohutnějším projevem sopečné činnosti v Česku.  Z výlevných hornin tu převažují čediče a znělce, z usazenin pískovce a opuky.  Mezi nejzajímavější vrcholy patří nejznámější hora paraglidingu Raná dále Oblík, Milá a „kouřící“ hora Boreč. V okolí Třebívlic se nacházejí granátonosné štěrky a výjimečně i diamanty. Rýžování českého granátu si v rámci našeho výletu vyzkoušíte. Zatím se věnujeme Milešovské části středohoří (levý břeh Labe) a hledáme průvodce pro Verneřickou část.

 

Mostecká uhelná pánev

Sníženina táhnoucí se mezi Doupovem, Krušnými horami a Českým středohořím. Ve třetihorách byla vyplňována sedimenty, ze kterých vznikly uhelné sloje o mocnosti až 45 metrů. Uhlí je zde dobýváno od patnáctého století dodnes. Přesto, nebo možná právě proto, má tato krajina své nezaměnitelné kouzlo, které vám představíme na výletu Uhelným Mosteckem. Čekají vás doly, výsypky, těžební stroje, rekultivovaná krajina i nová divočina a zajímavé povídání.

Když se s námi rozhodnete přespat u vody, budeme se koupat právě ve vyuhleném lomu a přespíme v krajině luk a lesíků přímo mezi bývalými šachtami a dulními vlečkami. Pokud vám neukážeme staré mapy neuvěříte!

 

Kyselka Praga ve Břvanech

Kyselka zde byla stáčena do roku 2005, od té doby je areál využíván jen jako mezisklad firmy Karlovarská Korunní. Minerálku objevil pan Trautzel při hloubení studny, pramen byl proto nazýván Trautzelquelle a roku 1913 obdržel statut léčivé vody. Mezi lety 1965 – 2005 zde fungoval plnírenský závod s šesti  30 - 40 metrů hlubokými vrty. V cele republice byla k dostání citronová a pomerančová příchuť.  Tuto příjemně chutnou a perlivou vodu ochutnáte na výletě Českým středohořím.

 

Kamenná slunce u Hnojnic

Do tohoto volně přístupného bývalého lomu, nás zavede výlet Českým středohořím. Uvidíme zde skalní obrazce velmi podobné dětským kresbám slunce. Celkem se zde nachází 15 větších a celá řada menších kamenných sluncí. Tento přírodní jev vznikl v průběhu dávné sopečné erupce, kdy roztavené magma vytvořilo jakýsi trychtýř, ve kterém zůstala zatavena hnědá jílová jádra cizorodých hornin. Množstvím a velikostí kamenných sluncí je tato lokalita unikátní

 

Hrad Skalka a Vlastislav

Obec Vlastislav skrývá velice zajímavou památku. Jedná se o hrad Skalka, který  byl založen již ve 14. století nedaleko starého slovanského hradiště. Po zpustošení Švédy z hradu zbyla pouze 15 m vysoká bergfritová opuková věž na čedičové skalce, později užívaná jako šatlava. Pod zbytky hradu byl vystavěn v 17. stol barokní zámek. Majitelé zámku se několikrát měnili, v současnosti ale patří obci Vlastislav. Obec zde do budoucna plánuje vybudovat dům pro seniory. Každoročně tu také probíhá výstava fotografií a obrazů s tématem Českého středohoří.  Tato místa uvidíte na výletě Českým středohořím.

 

Hořenec u Bíliny

Vrch Číčov u obce Hořenec úžasný vrch s kruhovým výhledem od Klínovce po Bezděz a je velmi významným místem pro všechny geology. Důvodem je výskyt dokonale krystalizovaných vzorků aragonitu, který vyplňuje trhliny v hornině. Jeho vzorky jsou zastoupeny v mnoha světových mineralogických sbírkách. Aragonit se zde vyskytuje v několika formách, nejčastěji je světle až medově žlutý, vzácněji hnědavý nebo nazelenalý, výjimečně pak zcela čirý. Tuto vzácnost můžete obdivovat, (ale ne sbírat!) vydáte-li se s námi na Tajemná místa Českého středohoří. 

 

Hora Úhošť

Kolem této dominanty pojedeme v rámci výletu Doupovskem. Od roku 1974 je hora vyhlášena za přírodní rezervaci. Nachází se zde mnoho vzácných rostlin, jako např. bělozářka liliovitá, hvozdík sivý, lilie zlatohlávek, plaménem přímý, medovník meduňkolistý, či živočichů jako  je zmije obecná a ještěrka obecná. Z ptáků je mapován výskyt výra velkého. V současné době se na tomto místě provádí intenzivní výzkum bezobratlých a obratlovců. Stolová hora Úhošť je významným archeologickým nalezištěm. Dokonce je uváděna jako jedno z možných bojišť kdy v roce 631 nebo 632 porazily slovanské kmeny v čele se Sámem franské kmeny krále Dagoberta.

 

Vintířovské Lapidárium a kaple panny Marie Pomocné

V rámci výletu Doupovskem uvidíte instalaci tvořenou kamennými artefakty ze zaniklých obcí v Doupovských horách. Ty byly zbořeny a opuštěny v 50. a 60. letech 20. století kvůli zřízení Vojenského újezdu Hradiště. Lapidárium začíná na konci zarostlého parku, kde se nachází zchátralý zámek a končí na Vintířovském vrchu s kaplí Panny Marie Pomocné. Tato kaple byla postavena roku 1658, v roce 1781 vyhořela po úderu blesku, nyní je rekonstruovaná. Přímo před kaplí můžete podumat ve stínu mladé lípy, nebo projít křížovou cestu tvořenou plastikami z Vintířovských sympozií v plenéru.

 

Vintířovský zámek

Vintířovský zámek se nachází asi 8 km od Kadaně. Nechal jej postavit v roce 1544 Albert Šlik. V roce 1817 zahájil Josef Mikuláš Windischgraetz, tehdejší majitel zámku, stavbu nového zámku podle plánů francouzského architekta Jeana Moreauaku. Nový zámek byl propojen se starým prosklenou chodbou, kde se nacházela zimní zahrada. Majitelé se často měnili až do roku 1868, kdy panství koupil kníže Josef Lobkovic. Kníže se pokusil o rekonstrukci, ale bohužel většinu emírových prvků nechal nahradit moderními pseudogotickými, což zámku spíše uškodilo. V roce 1948 byl zámek znárodněn. V zámku po znárodnění sídlilo vedení Vojenských statků, poté tu bylo dokonce i zemědělské učiliště a mateřská škola. Od roku 1983 oba zámky chátrají. Po revoluci byly navráceny rodině Thurn-Taxisů. 

 

Vodní nádrž Fláje

Přehrada byla postavena v letech 1951–1964 je unikátní dutou pilířovou přehradou, jedinou svého druhu v České republice. V nejhlubším místě má 48m a při napouštění byla zaplavena bývalá obec Fláje. Jejím hlavním úkolem je zásobovat pitnou vodou oblast severočeské hnědouhelné pánve. Dále pak zajišťuje částečnou ochranu území pod hrází před povodněmi. Díky své unikátní konstrukci patří mezi kulturní památky České republiky. Voda je vedena skrz horizont Krušných hor potrubím o průměru skoro 2,2m uloženým ve štole dlouhé přes 5km na českou stranu. Materiál na stavbu přehrady byl dovážen 8km nákladní lanovkou z Moldavského nádraží. To vše uvidíte, pokud se s námi vydáte na výlet Přírodou Krušných hor.

 

Flájský plavební kanál

Flájský plavební kanál patří k nejstarším technickým vodním památkám v ČR. Zbudován byl mezi lety 1624 a 1629 a do roku 1872 sloužil k plavení dřeva až do saského města Clausnitz, kde bylo povětšinou páleno na dřevěné uhlí pro huti. Délka kanálu byla 18,2km, hloubka 1,2m. Délka plaveného dřeva byla stanovena na dnešních 1,27m. Dodnes se z něj  dochovaly pouze jeho části. Částečnou rekonstrukci provedly Lesy ČR, jde o nádhernou turistickou stezku

 

Kostel svatého Jana Křtitele

Tento dřevěný kostel je v současnosti stojící v dolní části obce Český Jiřetín na Mostecku. Původně se však nacházel v obci Fláje. Jak je to možné? Jedná se totiž o jeden ze třech přesunutých kostelů na Mostecku. Zároveň jde o jedinou kompletně ze dřeva postavenou sakrální stavbu v Krušných horách. Byl postaven již v 17. století místo původního evangelického kostelíka v obci Fláje. Po zničení obce kvůli stavbě Flájské přehrady byl rozebrán a přemístěn do sousedního Českého Jiřetína.

 

Rozhledna Jeřabina

Z této rozhledny můžete obdivovat výhled na krušnohorské vrcholy, chemičku v Záluží, město Most či vrcholy Českého středohoří včetně Milešovky. Původně zde byla německá 14 m vysoká rozhledna z roku 1884. Během druhé světové války se zde nacházela pozorovatelna německé armády. V poslední době byla rozhledna přestavěna a je často vyhledávaným místem turistů. Stojí na vrcholu Jeřabina 788 mn.n.m. necelých 7 km od města Litvínov.

 

Přesunutý kostel u Mostu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je pozdně gotický chrám, vystavěný v letech 1517-1550 po požáru města v roce 1515. V roce 1975 byl přesunut po kolejích o 841 metrů, aby byl zachráněn z města, které bylo zlikvidováno kvůli těžbě uhlí. Rychlost pohybu kostela byla mezi 1 a 3 cm za minutu a celkově přeprava trvala 27 dní. V Guinessově knize rekordů je zapsán jako přeprava nejtěžšího (celkem 12.000 tun!) předmětu po kolejích. Během přepravy byla orientace oltáře změněna z východní na takřka jižní. Kostel se stal 8. února 2010 národní kulturní památkou. Od roku 1993 je znovu vysvěcen a je často využíván svatbami, v podzemním patře je galerijní prostor a malý promítací sál s dokumentem o přesunu stavby. Kostel  se nachází severně od města za dopravním koridorem, je dobře viditelný a značený dopravními cedulemi, často je výchozím místem našich výletů.

 

Saigerhütte

Saigerhütte leží hned za českou hranicí u Brandova v Krušných horách. Památkový komplex obehnaný pozůstatky opevněných hradeb je připomínkou hutnické historie Krušných hor. Areál zahrnuje celkem 22 dochovaných budov, zbytek samotné vycezovací huti, hotel, dům s ukázkami řemesel a hamr na měděné materiály s vodními kanály. Krásnější a fotogeničtější místo těžko najdete. 

 

Vyrazte s námi na první trip levněji!

Nechte nám svůj e-mail, pošleme Vám kód na 10% slevu a info, když se bude dít něco, co by Vás mohlo zajímat.


Váš e-mail budeme střežit jako oko v hlavě.